Jak na koně - Radka Polcerová

Jak na koně

Koně od Vás očekávají citlivost a soustředěné jednání, podložené Vaší jistotou.
Respektují důslednost a Vaší vnitřní sílu.
Je třeba rozumět jejich řeči

a zároveň si uvědomit jací jste Vy. Naučit se poznávat koně a pak najít způsob,
jak mezi sebou a koněm nastolit vztah vzájemného respektu a důvěry.

Začínat od jednoduchého a směřovat ke složitějšímu,

souběžně si osvojovat návyky, které jsou důležitým základem a které neměníte,
jen na ně navazujete. Když uděláte chybu a kůň Vám přestává rozumět vracíte se k základu.
Mějte stále na paměti, že koně jsou vnímaví vůči pochybnostem a strachu. Berte to tak,
že Vám pomáhají odkrýt Vaše vlastní nedostatky a motivují Vás, abyste se stali lepšími.

V průběhu práce s koněm nejde jen o to slepě aplikovat pravidla, ale …

správně vyhodnocovat reakce koně a účelně na ně odpovídat,

je to cesta, jak dosáhnout spokojenosti. Jen je třeba počítat s tím, že se Váš trénink změní,
neboť změníte sami sebe.

Vážím si všech lidí, kteří pracují s koňmi a dělají dobrou práci. Je celkem jedno,
jakou při tom používají tréninkovou metodu, pokud je dobrá a přínosná,
pro tak zranitelné zvíře, jakým je kůň.

.

.

                              Poslední aktualizace:   25.8.2019                                                                                                                                             JaP 2011