Jak na koně - Radka Polcerová


G06

Kalendář seminářů a tréninků pod vedením Radky Polcerové,

akreditované cvičitelky jezdectví ČJF, držitelka licence ČJF od roku 1997, WRC od roku 2007, WEČR od roku 2018, domovská stáj Abacor Svárov u Unhoště

pomoc lidem


Aktuální nabídka seminářů a individuálních tréninků viz tento odkaz:

www.radkapolcerova.cz/radka-polcerova-osobni-stranky/konsky-svet/trenovani-jezdcu-a-koni

Email: rpolcerova@gmail.com

Mobil: 728 357 687

2016

27.-28.2 a 26.-27.3.
Základní dovednosti s koněm ze země, sladění koně a jezdce,
nalezení a odstranění nežádoucích návyků

Veřejný trénink Radky v jezdeckém centru Královický Dvůr u Slaného.

Přihlášky posílejte na: rpolcerova@volny.cz nebo SedovaT@seznam.cz

Na trénink s Radkou bude opět navazovat skokové soustředění s Vladimírem Vrublem.
Trénink s Radkou je možné absolvovat i samostatně.

Radka předvede výuku účelného ovládání koně ze země. Při práci využívá svých léčitelských
a diagnostických schopností a propojuje je se znalostmi, které získala dlouholetou praxí při práci
s koňmi. Jak se tyto dovednosti projeví v praxi? 1. Poznáte fyzický i psychický stav Vašeho koně, aniž byste si na něj sedli. 2. Kůň se umí ve Vaší přítomnosti během krátké doby uvolnit, je ohebný na obě strany. 3. Cviky lze použít jako korekční nástroj při manipulaci s koněm či nežádoucím chování koně. Pro každého účastníka Radka vybere cvik, který kůň nejvíce potřebuje, abyste mohli samostatně pracovat na odstranění ztuhlosti, tvrdohlavosti, vzdoru, či jiné nežádoucí vlastnosti
či návyku. Pokud nepotřebujete řešit žádný problém, vyzkoušejte cviky jako přípravu na trénink.

____________________________________________________________

V So 30.1. 2016 proběhl veřejný trénink s Radkou Polcerovou
v Jezdeckém centru Královický Dvůr u Slaného.

Radka předvedla 6 průpravných cviků, které jsou základem, na kterém je možno stavět další práci na ostatních úrovních při manipulaci s koněm ze země i ze sedla. Pro každého účastníka vybrala cvik, který daný kůň nejvíce potřeboval, aby mohli účastníci samostatně pracovat.
Někteří použili cviky jako přípravu mladého koně na obsednutí, jiní si vyzkoušeli cviky, aby navázali s koněm příjemný druh komunikace, ostatní si cviky vyzkoušeli jako přípravu na skokové soustředění s Vladimírem Vrublem, které následně v areálu probíhalo.

Děkuji účastníkům kurzu za jejich pozornost a přeji všem mnoho úspěchů v další práci. Radka

2015

Spokojený kůň díky Vaší šikovnosti

Veřejný seminář
30-31.5. Lhota u Dolních Břežan
Pro účast s koněm je seminář obsazen, volná místa jsou jen pro diváky.
Informace pro účastníky semináře na: martina.makarova@seznam.cz

Výcvik koně a připravenost člověka na výcvik

Veřejný seminář
16-17.5. Olovnice u Kralup
Pro účast s koněm je seminář obsazen, volná místa jsou jen pro diváky.
Informace pro účastníky semináře na: janina.prokopova@email.cz

Základní výcvik mladého koně, obsedání

Individuální tréninky

Jak zacházet s lekavým koněm

Individuální tréninky

Použití základních cviků jako korekční nástroj při nežádoucím chování koně

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Jak překonat zrakové či sluchové překážky, kterých se kůň bojí

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Základy práce ze země a jejich význam pro skokové a drezurní koně

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Základní výcvik westernového koně ze sedla

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Převedení westernového koně na páku

Individuální tréninky

Jak zastavit koně, který se leká na vyjížďkách

Individuální tréninky

2014

Nakládání do vozíku je cvik nikoli ZLO či DOBROdružství

Veřejný seminář
12.7. Svárov u Unhoště Stáj Abacor
Pro účast s koněm je seminář obsazen, volná místa jsou jen pro diváky.
Informace pro účastníky semináře na: rpolcerova@volny.cz

Zklidnění, uvolnění, nutnost správného dýchání při práci ze země i ze sedla

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Nohosled koně v prováděných cvicích ve všech chodech při práci ze země i ze sedla

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Rytmus v pohybech člověka a jeho dopad na rytmus koně v prováděných cvicích při práci ze země i ze sedla.

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Reakce koně na pobídky v jednotlivých cvicích (kontrola zádě, zastavení, couvání, obraty, stranové pohyby, plynulost, zpomalení, shromáždění, přechody …)

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Soustředěný kůň, pro kterého pobídky člověka jsou prioritou, aneb jak udržet pozornost svého koně

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Základy práce ze země a jejich význam pro skokové a drezurní koně

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Základní výcvik westernového koně ze sedla

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

2013

Spokojený kůň díky Vaší šikovnosti

Veřejný seminář
27.7. Svárov u Unhoště Stáj Abacor
Pro účast s koněm je seminář obsazen, volná místa jsou jen pro diváky.
Informace pro účastníky semináře na: rpolcerova@volny.cz

Zklidnění, uvolnění, nutnost správného dýchání při práci ze země i ze sedla

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Převedení znalostí o nohosledu koně v prováděných cvicích ve všech chodech do praxe

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Ochotná reakce koně na pobídky v jednotlivých cvicích (kontrola zádě, zastavení, couvání, obraty, stranové pohyby, plynulost, zpomalení, shromáždění, přechody …)

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

2012

Připravenost koně a jezdce na výcvik

Veřejný seminář
18.8. Svárov u Unhoště Stáj Abacor
Pro účast s koněm je seminář obsazen, volná místa jsou jen pro diváky.
Informace pro účastníky semináře na: rpolcerova@volny.cz Na semináři budou účastníci trénovat své koně a také sebe. V rámci přestávky v tréninku budou mít možnost se seznámit se základy cvičení taiči pod vedením Radky a Jaroslava Polcerových. www.taicikladno.cz

Základní výcvik mladého koně, obsedání

Individuální tréninky

Základy práce ze země a ze sedla na provazové ohlávce

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Základy práce ze sedla na kroužkovém udidle

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Použití základních cviků jako korekční nástroj při nežádoucím chování koně ze země a ze sedla

Individuální tréninky

2011

Vytvoření vztahu mezi koněm a člověkem pomocí základních 6 průpravných cviků

Veřejný seminář
16.7.-17.7. Svárov u Unhoště Stáj Abacor
Pro účast s koněm je seminář obsazen, volná místa jsou jen pro diváky.
Informace pro účastníky semináře na: rpolcerova@volny.cz

Základní výcvik mladého koně, obsedání

Individuální tréninky

Základy práce ze sedla na provazové ohlávce

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Přenesení základních principů při práci ze země do sedla

Individuální tréninky

Korekce uzdění při práci v terénu

Individuální tréninky

2010

Základní výcvik mladého koně, obsedání

Individuální tréninky

Základy práce ze sedla na provazové ohlávce

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Gymnastika na kavaletách ze země i ze sedla

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

2009

Základní výcvik mladého koně, obsedání

Individuální tréninky

Základy práce ze sedla na provazové ohlávce

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Gymnastika na kavaletách ze země i ze sedla

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Základy práce ze země a jejich význam pro skokové a drezurní koně

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

2008

Základní výcvik mladého koně, obsedání

Individuální tréninky

Základy práce ze sedla na provazové ohlávce

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Přenesení základních principů při práci ze země do sedla

Individuální tréninky

Korekce uzdění při práci v terénu

Individuální tréninky

2007

Základní výcvik mladého koně, obsedání

Individuální tréninky

Základy práce ze sedla na provazové ohlávce

Individuální tréninky
Vedení tréninků ve společných hodinách, kde pracuje najednou více koní

Přenesení základních principů při práci ze země do sedla

Individuální tréninky

2006

Základní výcvik mladého koně, obsedání

Individuální tréninky

Základní cviky ze země

Individuální tréninky

Práce na dvou lonžích

Individuální tréninky

2005

Základní výcvik mladého koně, obsedání

Individuální tréninky

Základní cviky ze země


                              Poslední aktualizace:   25.8.2019                                                                                                                                             JaP 2011