Jak na koně - Radka Polcerová

Bachovy květové esence při léčení zvířat

Představují bezpečný a jemný způsob léčení.

Obnovují rovnováhu a harmonii skutečné povahy zvířete, léčí poruchy a onemocnění,
které vznikají přílišnými zásahy do jejich přirozeného způsobu života.

Esence je možné používat jak samostatně, tak i společně s dalšími formami léčení
včetně alopatických nebo homeopatických léků.

Jsou vhodné pro všechny, kteří mají zájmem o doplňkovou léčbu a pomocné terapie.

S hledáním hojivých esencí pro Vaše čtyřnohé společníky Vám ráda poradím. Pro rychlou komunikaci použijte tento odkaz:

www.radkapolcerova.cz/radka-polcerova-osobni-stranky/konsky-svet/trenovani-jezdcu-a-koni

Bachovy esence jsou bezpochyby nejznámějším a nejběžněji dostupným systémem léčení pomocí květových esencí, který využívá podobné principy jako homeopatie. Tekuté roztoky nesou vibrační kód květů jednotlivých rostlin, ten se podáváním ve formě kapek, dostává do organismu a příznivě působí na disharmonie člověka či zvířete.

V jednoduchosti je síla, tak by se dalo popsat poselství dr. Edwarda Bacha pro dnešní dobu,
která je zahlcena množstvím informací, spěchu, stresových situací, neklidu a všeho, co patří
k modernímu způsobu života.

Základní princip používání květových esencí vychází z faktu, že stavy mysli jsou primární příčinou chorob a onemocnění. Proto jsou povaha a osobnost hlavními vodítky při jejich správném používání.

Lidé, kteří žijí a pracují se zvířaty vědí, že na ně působí nálady a emoce, které jsou schopny projevovat velice zřetelně a často podobným způsobem jako lidé. Z temperamentu zvířete, jeho osobnosti, lze určit např. zájem či nezájem o to, učit se něco nového, jeho závislost či nezávislost na stádu, jestli je bojácný, lekavý, roztěkaný, laxní, líný, dominantní, zda je vůdce nebo ten, který následuje druhé. Tyto a všechny ostatní rysy neznamenají, že zvíře trpí nedostatkem inteligence,
ale má určité osobnostní rysy.
Zvířata se občas „chovají“ jako lidé, protože jim to umožňuje, aby nám dala na srozuměnou svoje přání a potřeby, ale jinak se docela spokojí s tím, že jsou sama sebou.

Mezi lidmi a zvířaty často vznikají pevná pouta. Člověku dává zvíře společnost bez nároků na lidskou komunikaci, umí být dobrou oporou v dobrých i zlých časech, ale zároveň jako člen svého druhu potřebuje svůj životní prostor, ve kterém je zvířetem samotným.

Člověk často využívá koně k uspokojení svých potřeb. Zachází se svými miláčky jako s dítětem, partnerem nebo přítelem. Někteří majitelé zase využívají koně jako věci, jejichž prostřednictvím uspokojují svou touhu po postavení a prestiži. Občasné chyby zvíře ustojí, ale dlouhodobější se odzrcadlí v jeho schopnostech a zdravotním stavu.

Každý živý organismu stále reaguje na podněty, které jsou mu předkládány a proto hledejme souvislosti mezi tím, co prožíváme my lidé a tím, co prožívá zvíře, které je po našem boku.

    pomoc lidem

                              Poslední aktualizace:   1.5.2013                                                                                                                                             JaP 2011