Jak na koně - Radka Polcerová

O mě

U koní se pohybuji jako jezdec, ošetřovatel, majitel koně i jako ten, který trénuje lidi i koně desítky let a stále se učím. Všichni, kdo se pohybují v koňském světě a mají opravdový vztah k těmto zvířatům, to cítí stejně.

Ze své praxe vím, že celkem často dochází k chybám ve vztahu koní a lidí, kterým by se dalo předcházet. Důvody těchto chyb jsou různé, často jde o nevědomost, jací opravdu koně ve své přirozenosti jsou. Dalšími důvody je nedostatek času, vysoké nároky, které jsou kladeny na koně ale i jejich majitele, jezdce či ošetřovatele.

Dokonce i Ti, kteří došli daleko, mají mnoho jezdeckých zkušeností
mohou přehlédnout okamžik, který následně rozhodne o nechtěném neúspěchu.

Každý, kdo dostane šanci by jí měl využít. Někdy je třeba se vrátit, některé návyky zahodit
a nahradit je novými. Pak je spojit s tím, co je v člověku dobré. Jedině tak je možné dosáhnout úspěchu.

Když se vytvoří pouto vzájemné úcty a důvěry mezi trenerem, jezdcem a koněm jsou vidět pokroky. Vedou k nim malé krůčky, pomocí kterých je možné přiblížit se k velkému cíly.

                              Poslední aktualizace:   25.8.2019                                                                                                                                             JaP 2011