Jak na koně - Radka Polcerová

Je třeba vědět, čeho si přejete dosáhnout

Pozorovací a vyhodnocovací schopnosti člověka jsou stejně důležité jako ovládání vlastního těla
a přesnost v pohybech. Stupeň výcviku koně bude přesně odpovídat tomu,
jak jste sami důslední a pracovití.
Koně nelžou, jak se cítí tak jednají

neznají přetvářku, můžete si být jisti, že jsou upřímní. Posílají signály ohledně svých pocitů,
ať už jde o zlost, vzdor, strach, znuděnost, únavu, uvolnění nebo podřízení.

Z pohledu koně o sobě člověk vypovídá řečí svého těla

postoj člověka, jeho pohyby, výraz tváře i ostatní gesta jsou pro koně informace,
které vypovídají o jeho myšlenkách a pocitech. Tuto řeč těla umí koně velmi dobře přečíst
a reagovat na ni.

Kůň čte Vaše gesta s přesností zvířete naladěného dokonale na své prostředí,

tuto skutečnost je třeba si uvědomit ještě před tím, než půjdete pro svého koně do výběhu, než otevřete box ve stáji. Pokud „vlítnete“ rovnou se svými starostmi a zátěžemi, které jste nashromáždili během dne v práci, v rodině či při jednání na úřadech ke svému koni, můžete si být jisti, že ovlivní Váš trénink.

Vždy existuje možnost, že problémy koně pramení z něčeho, co dělá člověk, který se nachází v jeho blízkosti. Mějte stále na paměti, že kůň bere všechno naprosto vážně, takže když reakce člověka
na pohyb koně bude nespravedlivá pro koňské chápání, kůň se bude podle toho chovat.

Kůň je nejupřímnější tvor na zemi, dělá-li něco špatně v přítomnosti člověka, je to pravděpodobně proto, že mu to člověk svým chováním a pohyby dovolil nebo mnohdy, bohužel poručil.

                              Poslední aktualizace:   25.8.2019                                                                                                                                             JaP 2011