Jak na koně - Radka Polcerová

Přesnost určení, příprava a užívání esencí

Majitelům/jezdcům, pokud si to přejí, pomáhám vybrat vhodnou kombinaci esencí k užívání, neboť pro ně není vždy jednoduché zaujmout neutrální stanovisko, které je pro diagnostiku velmi důležité.

Při určení vhodných bachových esencí využívám svých léčitelských a diagnostických schopností, a propojuji je se znalostmi, které jsem získala při práci s koňmi. Dalším vodítkem k určení esencí je popis zdravotních potíží nebo problémů, které řeší majitel/jezdec, popis a spouštěcí mechanismus daného chování či nemoci, délka trvání, popř. popis jiných komplikací, které nastaly.

S hledáním hojivých esencí pro Vaše čtyřnohé společníky Vám ráda poradím. Pro rychlou komunikaci použijte tento odkaz:

www.radkapolcerova.cz/radka-polcerova-osobni-stranky/konsky-svet/trenovani-jezdcu-a-koni

Pozitivní výsledek se dříve či později dostaví, jen záleží na tom, jaký typ problémů je řešen.
V případě okamžitých pocitů jako je nechuť pracovat v pravidelných vyvážených trénincích, pocítíte změnu takřka okamžitě. Pokud jde o akutní problém, který se objevil z ničeho nic, tak se první pozitvní změny mohou projevit velmi rychle, během několika dnů. V případě, že jde o problémy dlouhodobějšího rázu (déle trvající špatné dýchání, stále se vracející koliky, problémy dermatologického rázu, problémy s končetinami, stavy po operacích, při rekonvalescenci aj.), pak změna trvá déle a je třeba užívání esencí aplikovat dlouhodoběji.

Pokud jste po využití první lahvičky spokojeni s výsledkem, jen cítíte, že si přejete ještě podpořit tento výsledek, pak si nechte namíchat ještě jednou stejnou kombinaci esencí. V případě, že se objeví nové příznaky disharmonie, je třeba se věnovat nové diagnostice a určit složení nových kapek pro užívání, které povedou k pozitivnímu dlouhodobému výsledku.

    pomoc lidem

                              Poslední aktualizace:   1.5.2013                                                                                                                                             JaP 2011