Jak na koně - Radka Polcerová

Základní dovednosti při práci ze sedla

Když naučené cviky ze země převedete do sedla, pak nastává snadnější komunikace s koněm
a vztah, který se buduje mezi jezdcem a koněm je založen na vzájemné důvěře. Teprve potom jednoduché působení tlaku a uvolnění posouváte a tvarujete do složitějších a provázaných pobídek. K tomu, abyste převedli principy tlaku, uvolnění, respektu a důvěry do sedla je třeba ovládat své pohyby, levou a pravou stranu těla, nohy a ruce, které dokážou pracovat nezávisle na sobě,
být soustředěný, vyvíjet spravedlivý, odstupňovaný tlak, který je nutné v pravý okamžik povolit.
Je třeba správně dýchat, mít cit pro rytmus, umět zklidnit hlavu a být trpělivý.
Vše, co požadujete od koně, je třeba dokázat sami za sebe.

Svým tělem, rozpoložením mysli, vnitřním klidem, přesnou představou a vyvoláním pocitu, který nastane, když je cvik správně proveden, ukazujete svému koni cestu k dosažení požadovaného výsledku.

Cesta by měla vést dopředu, ale někdy je třeba se po ní vrátit.

Ve chvíli, kdy je kůň připraven, je možné "přikládat pod kotel". Ovšem je velmi důležité zastavit, když kůň potřebuje pauzu, aby mohl nové cviky zažít.

Když má kůň skvělý základ ze země, pak jde práce v sedle s jezdcem lépe.

1. Kůň se dobře učí nové cviky, jelikož mají návaznost na cviky ze země, velmi dobře reaguje
na pobídky sedem, nohama a váhou jezdce.

2. Kůň si z předcházející práce umí udržet svůj úkol, např. chod, ve kterém pracuje
a brzy získává jistotu a rovnováhu i pod sedlem.

3. Jezdec má důvěru ve svého koně, šetří si pobídky pro složitější cviky či změny chodů.

Mám ráda, když věci na sebe navazují a proto upřednostňuji cestu,
kdy veškeré působení pobídkami ze země je možné převést do sedla.


                              Poslední aktualizace:   25.8.2019                                                                                                                                             JaP 2011