Jak na koně - Radka Polcerová

Základní dovednosti při práci ze země

Pokud chcete rozumnět řeči koní, musíte znát abecedu.
6 průpravných cviků

Znalost a správné provedení těchto cviků slouží k uvolnění koně. Jsou základem, na kterém stavíte veškerou další práci na ostatních úrovních, ze země i ze sedla .
Měřítkem dokonalého zvládnutí je dokonalé pochopení jednotlivých cviků a ochota cviky provádět.

Princip tlaku, uvolnění, spravedlnosti a ovládání

Na základních cvicích se učíte, jakým tlakem je třeba působit, aby byl požadovaný cvik akceptován, a kdy je třeba povolit, aby došlo k uvolnění. Je třeba poznat správný okamžik a délku uvolnění, tak, aby Vaše reakce byla pro koně jasná a srozumitelná. Měřítkem dokonalosti na této úrovni je provádět základní cviky při současném uvědomování si daných principů. Dokázat správně posoudit reakce koně, odpovídajícím způsobem na ně reagovat a uvědomovat si důležitost správného načasování.

Jak se tyto dovednosti projeví v praxi?

1. Poznáte fyzický i psychický stav Vašeho koně, aniž byste si na něj sedli.
2. Kůň se umí ve Vaší přítomnosti během krátké doby uvolnit, je ohebný na obě strany.
3. Cviky lze použít jako korekční nástroj při manipulaci s koněm či nežádoucím chování koně.

Pokud dochází při Vaší práci s koněm k situacím, které jdou těžko zvládnout
a začínáte improvizovat, pomůžu Vám danou situaci či problém vyřešit.


                              Poslední aktualizace:   25.8.2019                                                                                                                                             JaP 2011